mpjx.net
当前位置:首页 >> 而字怎么组词? >>

而字怎么组词?

而字组词:而外、惠而、玄而又玄、悠然而去、幸而、劳而不获、席地而坐、不辞而别、戛然而止、拂衣而去 而外[ ér wài ] 之外;以外。 惠而[ huì ér ] 犹惠然。 顺貌。 玄而又玄[ xuán ér yòu xuán ] 指神妙难捉摸,深奥。 悠然而去[ yōu rán ér...

1.而后 érhòu 以后;后来;然后 鸣呼!今而后(以后)吾将再病,教从何处呼汝耶。——清·袁枚《祭妹文》 如优孟摇头而歌,而后可以得志。——清·黄宗羲《柳敬亭传》 大家先议一议,而后正式表决 2.而或 érhuò 有时候 而或长烟一空,皓月千里。——宋·范仲淹《岳...

而字的组词~ 而后 ér hòu [then;after that] 以后;后来;然后 鸣呼!今而后(以后)吾将再病,教从何处呼汝耶。--清. 袁枚《祭妹文》 而或 ér huò [sometimes;every now and then;at times;every so often] 有时候 而或长烟一空,皓月千里。--宋. 范...

而字的组词~ 而后 ér hòu [then;after that] 以后;后来;然后 鸣呼!今而后(以后)吾将再病,教从何处呼汝耶。--清. 袁枚《祭妹文》 而或 ér huò [sometimes;every now and then;at times;every so often] 有时候 而或长烟一空,皓月千里。--宋. 范...

而 词语 : 而后、 而今、 而且、 然而、 继而、 幸而、 而况、 进而、 而已、 已而、 俄而、 时而、 而立、 忽而、 因而、 从而、 故而、 既而、 反而、 怅而、 暂而、 伟而、 而外、 不而、 而或、 颀而、 偶而、 而公、 睋而、 竟而、 而翁、...

您好、您早、您家、您们、您的 一、您字组词: 您好、您早、您家。 二、您,汉语汉字,拼音:nín。“您”字由本义“你”字融合阿尔泰语(借音“恁”)演变而来,代替“你”字而对人的尊称, 暗语:心上有你。 三、字义解析 1、本义 “您”为称谓语(第二...

因而 然而 而且 而是

然而 然则 然后 然诺 然然 然否 然犀 然脂 然如 然且 然明 然故 然许 然信 然花 然桂 然疑 然已 然可 然乃 然始 然眉 然虽 然灯 然即 然赞 然谷 然纳 然赤 然不

而字组词 : 而今、 而后、 然而、 而且、 继而、 幸而、 进而、 而况、 而已、 俄而、 已而、 而立、 时而、 因而、 忽而、 故而、 从而、 既而、 反而、 怅而

组词: 高兴地。 大声地。 静静地。 突然地。 慢慢地。 地的读音:[dì] 、[de] 。 释义: [dì] : 人类生长活动的所在:~球(太阳系九大行星之一)。~心说。 地球或地球的某部分:~质。~壳。 地球表面除去海洋、江河、湖泊的部分:陆~。~...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mpjx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com