mpjx.net
当前位置:首页 >> log25加lg2乘以log50加上2log4 >>

log25加lg2乘以log50加上2log4

log25+log2×1og50+log4=2log5+log2×(2log5+log2)+2log2=2log5+2log2+2log2×log5+log2×log2 不知道这样对不对

[log2]2+log2*log50+log25 =log2(log2+log50)+log25 =log2(log(2*50))+log25 =2log2+log25 =log2^2+log25 =log(4+25) =2 背公式loga+logb=logab,nloga=loga^n 可扩展

(lg5)^2+(lg2)(lg50) = (lg5)^2+(lg2)(lg25×2) = (lg5)^2+(lg2)[lg(5^2)+lg2] = (lg5)^2+(lg2)(2lg5+lg2) = (lg5)^2+2(lg5)(lg2)+(lg2)^2 = (lg5+lg2)^2 = [lg(5×2)]^2 = (lg10)^2 = 1^2 = 1 log3*(√3/3)+log8*(4) = [lg(√3/3)]/lg3+lg4/lg8 = (...

1)2log510+log50.25=log5(10^2* 0.25)=log5(25)=2;

如上图所示。

lg5*lg20-lg2*lg50-lg25 =lg5*(lg2+1)-lg2*(lg5+1)-2*lg5 =lg5-lg2-2*lg5 =-1

2log510+log50.25=log5100+log50.25=log525=2.(6449)-12+(278)23=[(87)2] -12+[(32)3] 23=(87)-1+(32)2=78+94=258.故答案为:2,258.

log 10 25+log 10 2×log 10 50+(log 10 2) 2 =2lg5+lg2(lg2+2lg5)+lg 2 2=2lg5+lg2(2lg2+2lg5)=2lg5+2lg2=2

(1)(lg2)2+lg2?lg50+lg25=(lg2)2+(1+lg5)?lg2+2lg5=(lg2+lg5+1)lg2+2lg5=2lg2+2lg5=2.(2)(log32+log92)?(log43+log83)=(lg2lg3+lg2lg9)?(lg3lg4+lg3lg8)=(lg2lg3+lg22lg3)?(lg32lg2+lg33lg2)=3lg22lg3?5lg36lg2=54.

原方程化为: {X>0 {50-X>0, {㏒X/(50-X)=25, X/(50-X)=10^25, X=(50-X)×10^25 X=5×10^26/(1+10^25)。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mpjx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com